Vijzinnenstraat 103

Nadat het ons duidelijk werd dat de gemeente ons weg wilde hebben om het pand te kunnen slopen en er woningen op te bouwen gingen wij omzien naar alternatieven. Een min of meer serieus alternatief was een pand in de haven maar dit was te ver van de binnenstad naast andere bezwaren die hieraan kleefden. Ons ook viel op een brommer annex fietsen zaak verderop in de straat. Weliswaar niet gezegend met een vergelijkbaar groot oppervlak maar klein maar fin en op min of meer dezelfde lokatie .

De brommerzaak was al een tijd vertrokken, het pand stond al geruime tijd leeg. Wij kraakten het pand en gingen hiermee de 'onderhandelingen'met de gemeente in. Wij stelden voor het pand te willen huren tegen een redelijke prijs. Wij wezen de gemeente erop ons existentieel te zullen verzetten tegen ontruiming van de Vijfzinnenstraat 16a. De gemeente koos eieren voor haar geld, kocht het pand aan en verhuurde het aan de Stichting GVSH die hiervoor werd opgericht met Marcel als eerste voorzitter.

Vijzinnenstraat 103

 

 

Laatste optredens in de Vijzinnenstraat 103

 

 

 

een van de eerste optredens in het nieuwe pand